top of page
Lekarz Sprawdzanie formularza

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Ubezpieczenie NNW dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców

Ubezpieczenie NNW w PZU SA dla osób, z którymi Alior Leasing zawiera umowę leasingu lub umowę pożyczki. Odszkodowanie w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

 

Dla kogo?

 

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla Klientów Alior Leasing Sp. z o.o. - Leasingobiorców albo Pożyczkobiorców.

 

Co możesz zyskać?

 

Wypłatę odszkodowania w następujących przypadkach:

  • w razie śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – PZU wypłaci świadczenie wskazanym osobom w wysokości salda zadłużenia, zgodnego z harmonogramem spłat leasingu albo spłat pożyczki, aktualnego w dniu śmierci ubezpieczonego – maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia wynosi 400 000 zł;

  • w przypadku czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego trwającej minimum 30 dni i będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania – PZU wypłaci miesięczne świadczenie równe racie leasingowej brutto albo racie pożyczki brutto, nie większej niż 5 000 zł; maksymalnie 6 miesięcznych świadczeń;

  • w przypadku, gdy ubezpieczony z powodu nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania jest hospitalizowany przez minimum 5 dni – PZU wypłaci miesięczne świadczenie równe racie leasingowej brutto albo racie pożyczki brutto, nie większej niż 5 000 zł; maksymalnie 9 miesięcznych świadczeń.

Zakres ubezpieczenia

Wariant 1, który obejmuje:

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Kiedy i na jaki okres można zawrzeć ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie zawierane jest na okres spłaty leasingu albo pożyczki z uwzględnieniem minimalnego i maksymalnego okresu ochrony:

  • minimalny okres ubezpieczenia – 24 miesiące,

  • maksymalny okres ubezpieczenia – 72 miesiące.

Ubezpieczenie można zawrzeć wraz z umową leasingu/pożyczki lub w trakcie spłaty umowy leasingu/pożyczki.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem:

Ubezpieczenie skierowane wyłącznie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Alior Leasing Sp. z o.o.

Jeżeli chcesz poznać ofertę ubezpieczenia NNW PZU skontaktuj się pod adresem: oferta@alubezpieczenia.pl.

Wizyta lekarza w sali szpitalnej

Szkodę możesz zgłosić:

  • zadzwoń 801 102 102 lub (22) 566 55 55;

Ochrona ubezpieczeniowa - wyłączenia i ograniczenia

​W niektórych sytuacjach PZU SA nie udziela ochrony ubezpieczeniowej lub ją ogranicza. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

​Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. AL Finance Sp. z o.o. pełni rolę agenta ubezpieczeniowego PZU SA. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest wyłącznie w Wariancie 1 opisanym w OWU, na podstawie indywidualnie zawartej umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia dla Wariantu 1, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach Ubezpieczenia NNW dla leasingobiorców albo pożyczkobiorców dostępnych na pzu.pl lub w AL Finance Sp. z o.o.

bottom of page