top of page

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookie

Aktualna na dzień: 1 lipca 2021 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka określa:

 1. zasady ochrony prywatności obowiązujące w serwisie internetowym dostępnym pod adresem alubezpieczenia.pl stanowiącym własność AL Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Węglowa 9, 40-106 Katowice, e-mail: kontakt@alubezpieczenia.pl;

 2. zasady korzystania z plików Cookies.

§ 2 Zasady ochrony prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest AL Finance Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Węglowa 9,
  40 – 106 Katowice, e-mail: kontakt@alubezpieczenia.pl [dalej: „Spółka”].

 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym z zakresu skorzystania z przysługujących praw, możliwy jest także kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Małgorzatą Bińczycką:

  1. mailowo – na skrzynkę iod@alfinance.pl

  2. listownie – ul. Węglowa 9, 40-106 Katowice

 3. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Klientów podczas ich przetwarzania. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: „RODO”], a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

 4. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności Klientów (Użytkowników) o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

 5. Spółka – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi wynikające z obowiązujących przepisów oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

§ 3 Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę

 1. Spółka pozyskuje i przetwarza podane przez Klientów (Użytkowników) dane osobowe w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług drogą elektroniczną, określone we wnioskach i formularzach dostępnych w serwisie alubezpieczenia.pl, takie jak m. in.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, PESEL, adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, data ważności i data wydania dowodu osobistego, status własności zajmowanego lokalu, wykształcenie, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, źródło dochodu i informacja o zatrudnieniu lub o innych źródłach dochodu, średni dochód miesięczny netto, łączna miesięczna kwota zobowiązań Klienta oraz współmałżonka, łączne miesięczne koszty utrzymania.

 2. Oprócz danych wskazanych w pkt 1 powyżej Spółka przetwarza dane osobowe pozyskane w trakcie procesu świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z aktywnością na stronie internetowej Spółki, takie jak m.in.: informacje o urządzeniu, z którego korzysta Klient (Użytkownik), systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, adres IP, URL, informacje o lokalizacji, czas reakcji na stronie internetowej, dane zapisywane za pomocą technologii Cookies. Informacje te rejestrowane są w celu zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom, zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz w celach diagnostycznych i statystycznych. Ponadto, mogą być wykorzystane w celu oceny działania strony internetowej Spółki i jej udoskonalaniu.

§ 4 Korzystanie z plików Cookies

 1. Strona internetowa Spółki używa technologii plików tekstowych zwanych „Cookies”. Pliki Cookies zapisywane są na komputerze Klienta (Użytkownika).

 2. Pliki Cookies służą do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty w serwisie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik Cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała plik Cookie. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie, iż dany Klient (Użytkownik) odwiedził serwis w przeszłości i w niektórych przypadkach dopasowanie prezentowanej treści do odbiorcy.

 3. Pliki Cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu przez Klienta (Użytkownika) z usług dostępnych w serwisie Spółki. Dane zebrane za pomocą technologii Cookies są przetwarzane w celach:

  1. spersonalizowania treści reklam (cele marketingowe),

  2. analitycznych (analiza ruchu na stronie internetowej i w Internecie),

  3. polepszenia jakości i dostępności oferowanych przez Spółkę usług,

  4. zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom,

  5. zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego,

  6. diagnostycznych i statystycznych,

  7. oceny działania strony internetowej Spółki i jej udoskonalaniu.

 4. Pliki Cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie oraz konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.

 5. Pliki Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookie może odczytać tylko Spółka oraz Zaufani Partnerzy z których technologii korzystamy.

 6. Pliki Cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Klienta (Użytkownika). W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików Cookies na komputerze, jednak w takim przypadku niektóre funkcje i usługi realizowane na stronie internetowej Spółki mogą nie działać poprawnie lub być niedostępne.

 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki Cookie lub zablokować umieszczanie plików Cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików Cookie może spowodować utrudnienia korzystania z serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji. Zarządzanie i usuwanie plików Cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji „Pomoc” w przeglądarce. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików Cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki Cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.

 8. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, z których korzysta Klient (Użytkownik) m. in.:

  1. w przeglądarce Internet Explorer,

  2. w przeglądarce Chrome,

  3. w przeglądarce Mozilla Firefox,

  4. w przeglądarce Opera,

  5. w przeglądarce Safari.

 9. Na stronie internetowej Spółki stosowane są cztery rodzaje plików Cookies:

  1. „sesyjne” (session cookies) – Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej);

  2. „stałe” (persistent cookies) – stałe pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;

  3. „analityczne” – Cookies analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej – gromadzą one informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej;

  4. „marketingowe” – Cookies marketingowe umożliwiają profilowanie reklam na zewnętrznych serwisach internetowych na podstawie zachowania na stronie internetowej Spółki poprzez wyświetlanie reklam strony internetowej Spółki na zewnętrznych stronach internetowych.

 10. Cookies marketingowe są ważne przez maksymalny okres 2 lat od momentu ich instalacji.

 11. Do emisji reklam w zewnętrznych serwisach internetowych Spółka wykorzystuje technologię dostarczaną przez Zaufanych Partnerów, m.in. Google (w tym poprzez platformę w Google Adwords i Google Analitics), Facebook, DoubleClick, Hotjar, AdForm. Zaufani Partnerzy Spółki udostępniają ustawienia, dzięki którym Klient (Użytkownik) może zarządzać ochroną swojej prywatności, w tym m. in. zażądać usunięcia swoich danych osobowych (realizacja prawa do bycia zapomnianym). Klient (Użytkownik) ma możliwość określenia dodatkowo czy wyraża zgodę na profilowanie reklam bezpośrednio u zaufanych partnerów Spółki. Ustawienia prywatności Zaufanych Partnerów dostępne są tutaj:

  1. Google

  2. Facebook

  3. AdForm

 12. Serwis korzysta z aplikacji TrafficWatchDog oferowanej przez Zaufanego Partnera Spark DigitUP sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Aplikacja monitoruje wizyty i zbiera informacje o sposobie korzystania z monitorowanej strony internetowej. Do plików Cookies i parametrów zbieranych przez kody JavaScript oraz pixele zapisywane są informacje takie jak adres IP (Internet Protocol), identyfikator urządzenia końcowego, typ urządzenia końcowego, parametry urządzenia końcowego, parametry systemu operacyjnego, parametry przeglądarki, sposób interakcji użytkownika z monitorowaną stroną i dane aktywności, czas na stronie, parametry nagłówka HTTP, parametry kampanii marketingowej. Powyższe dane zbierane są w celu identyfikacji nadużyć typu ad fraud (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 3 miesięcy. Aplikacja TrafficWatchdog może wykorzystywać Cookies innych podmiotów np. Google. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy oraz https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy

 13. Strona wykorzystuje także technologię Zaufanego Partnera Google reCAPTCHA v.3 oferowaną przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu monitoringu interakcji użytkownika na witrynie internetowej. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=p

 14. Spółka oraz Zaufani Partnerzy mogą na podstawie zgody Klienta (Użytkownika) przechowywać informacje lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu Klienta (Użytkownika) za pomocą plików Cookies oraz innych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z świadczonych usług (w tym adresu IP), jak też przetwarzać w celach marketingowych, w tym profilować (budować profile konsumenckie w oparciu o reakcje na dany kontent marketingowy), dane Klienta (Użytkownika) pozostawiane w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach Cookies.

 15. Dane zapisywane w plikach Cookies mogą być na podstawie zgody Klienta (Użytkownika) udostępnianie przez Spółkę oraz Zaufanych Partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom), jak też innym odbiorcom wskazanym w niniejszej Polityce prywatności oraz w Politykach prywatności Zaufanych Partnerów.

 16. Klient (Użytkownik) ma prawo zadecydowania w przedmiocie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Klient (Użytkownik) ma możliwość usunięcia plików Cookies ze swojego urządzenia (np. komputera, smartfona czy tabletu).

 17. Poprzez korzystanie z serwisu internetowego Spółki bez zmiany ustawień przeglądarki, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. telefon, tablet, komputer) za pomocą plików Cookies, na zapisywanie tych plików i im podobnych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisu (w tym adresu IP) na urządzeniu końcowym, jak również na przetwarzanie tych informacji w celach marketingowych, w tym profilowanie (budowanie profili konsumenckich w oparciu  o reakcje na dany kontent marketingowy) oraz na korzystanie z tak pozyskanych informacji (np. informacji o odwiedzonych stronach, czy danych lokalizacyjnych) przez Spółkę oraz jej Zaufanych Partnerów, tj.: Cube Group S.A. – Polityka prywatności Cube Group S.A. dostępna jest tutaj.

 18. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

 19. Poprzez korzystanie z serwisu internetowego Spółki bez zmiany ustawień przeglądarki, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie informacji pozostawianych w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych za pomocą plików Cookies przez Spółkę oraz jej Zaufanych Partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom), jak też innym podmiotom wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności lub politykach prywatności Zaufanych Partnerów. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

 20. Klient/Użytkownik ma prawo zadecydowania w przedmiocie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Klient (Użytkownik) ma możliwość usunięcia plików Cookies ze swojego urządzenia (np. komputera, smartfona czy tabletu).

 

§ 5 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

 1. Spółka przetwarza dane Klientów (Użytkowników) w oparciu o poniższe podstawy prawne oraz skorelowane z tymi podstawami cele przetwarzania:

 2. nawiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub wywiązywanie się z już zawartej umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;

 3. wywiązanie się ze swoich obowiązków prawnych, które wynikają z ustawy o rachunkowości, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
  o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;

 4. dostarczanie treści marketingowych o produktach i usługach oferowanych przez Spółkę, dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Klientów, jeśli Klient uprzednio wyraził zgodę na takie działania. Dane przetwarzane będą w tym celu do czasu odwołania zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO;

 5. działanie w tzw. prawnie uzasadnionym interesie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO – czyli:

  1. usprawnianie funkcjonowanie serwisu i polepszanie jakości obsługi oraz bezpieczeństwa danych;

  2. analizowanie informacji o ruchu i sposobie korzystania z serwisu, w celu polepszania jakości i dostępności oferowanych usług;

  3. zapewnianie bezpieczeństwo systemu informatycznego;

  4. zapobieganie przestępstwom gospodarczym – np. wyłudzaniom kredytów;

 6. przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

 7. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta (Użytkownika) następuje w celu zawarcia ze Spółką umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz świadczenia tych usług, w tym procesowania wniosku kredytowego podanie przez Klienta (Użytkownika) wymaganych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej dalszej realizacji. Podanie przez Klienta (Użytkownika) danych osobowych ma zawsze charakter dobrowolny.

§ 6 Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

 1. W związku z charakterem świadczonych usług i w celu ich prawidłowego wykonania przez Spółkę lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Spółka przekazuje dane osobowe Klientów (Użytkowników) następującym podmiotom:

 • podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie zgody lub upoważnienia Klienta;

 • partnerzy Spółki – banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Spółka współpracuje na podstawie zawartych umów o współpracy oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych (lista Partnerów Spółki jest dostępna tutaj);

 • podmioty, dzięki którym Spółka wykonuje zawartą z Klientem umowę,

  np. integratorzy płatności, podmioty prowadzące bazy danych, biura informacji gospodarczej, podmioty potwierdzające bazy danych, dostawcy usług z zakresu identyfikacji i weryfikacji tożsamości, dostawcy usług chmury obliczeniowej, dostawcy oprogramowania i usług informatycznych;

 • podmioty i organy upoważnione do uzyskania tych informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy, organy ochrony prawnej i organy nadzoru).

§ 7 Profilowanie niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy

 1. W związku ze specyfiką świadczonych usług Spółka profiluje dane Klientów (Użytkowników). Profilowanie jest niezbędne do wykonania przez Spółkę zawartej z Klientem (Użytkownikiem) umowy oświadczenie drogą elektroniczną usług pośrednictwa finansowego.

 2. Profilowanie polega na:

  1. korzystaniu ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia przez Klienta (Użytkownika) umowy z Partnerami Spółki (bankami i instytucjami pożyczkowymi). Na podstawie danych osobowych podanych przez Klienta (Użytkownika) we wniosku elektronicznym wykorzystywana zautomatyzowana technologia ocenia, który z Partnerów Spółki może przyznać Klientowi (Użytkownikowi) wnioskowany produkt;

  2. weryfikacji zapobiegającej oszustwom i nadużyciom polegającej na wykrywaniu wykluczaniu korzystania z Platformy przez boty w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa świadczonych usług.

 3. Wdrożenie opisanego w ust. 2 mechanizmu może skutkować odmową dalszego rozpatrywania wniosku.

§ 8 Profilowanie w celach marketingowych

 1. Spółka wykorzystuje pliki Cookies marketingowe zgodnie z postanowieniami § 4 powyżej. 

 2. Klientowi (Użytkownikowi) na podstawie aktywności na stronie internetowej Spółki będą wyświetlane reklamy strony internetowej Spółki na zewnętrznych serwisach internetowych przez okres 30 dni od zainstalowania pliku Cookies marketingowego na urządzeniu Klienta (Użytkownika).

§ 9 Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Szczegółowe okresy przechowywania danych są opisane w przepisach podatkowych, przepisach prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 2. Spółka przetwarza dane osobowe Klientów (Użytkowników) tylko przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:

  1. przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez czas niezbędny do podjęcia na żądanie Klienta (Użytkownika) działań przed zawarciem umowy oraz przez czas trwania umowy i wykonywania jej postanowień, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Spółki;

  2. przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  3. przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki stanowiącego podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia ważnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

§ 10 Uprawnienia Klienta (Użytkownika) związane z przetwarzaniem jego danych osobowych

 1. Klientowi (Użytkownikowi) przysługują następujące uprawnienia:

 2. uzyskanie dostępu do swoich danych, poprawianie ich, żądanie ograniczenia przetwarzania lub usunięcia;

 3. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli Spółka przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

 4. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych – jeśli Spółka przetwarza dane na jej podstawie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;

 5. przeniesienie danych do innego administratora – jeśli dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub są przetwarzane na podstawie zgody. Dane przekazywane są w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

 6. złożenie skargi do UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na działania Spółki w zakresie ochrony danych osobowych.

 7. Określone powyżej uprawnienia Klient (Użytkownik) realizuje poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres korespondencyjny lub adres e-mail Spółki wskazane w § 2 ust. 1 i ust. 2 niniejszej Polityki.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Spółka może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Zmiany są wprowadzone poprzez wprowadzenie nowej treści Polityki na stronie internetowej Spółki, z podaniem daty jej uaktualnienia, wskazanej na pierwszej stronie Polityki.

Dokumenty do pobrania

bottom of page