top of page
2.png

Ubezpieczenie Odnawialnych Źródeł Energii 

Rynek ubezpieczeń Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) dopiero się rozwija – większość firm ubezpiecza OZE jako dodatek do ubezpieczenia nieruchomości, produkt „stand alone” wypełnia tę niszę. Ubezpieczenie Eko Energia zapewnia zwrot kosztów za naprawę lub odbudowę urządzeń w przypadku ich zniszczenia lub utraty w wyniku wypadku ubezpieczeniowego.

  • Do kogo jest kierowane?

 

Ubezpieczenie kierowane jest do osób posiadających urządzenia produkujące energię z odnawialnych źródeł energii na własny użytek, tj. gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorców oraz gospodarstw rolnych. Ubezpieczamy instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

  • Kiedy może się przydać?

 

Ubezpieczenie Eko Energia chroni nas w przypadku wystąpienia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej, oraz niższej produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną. Ponadto daje możliwość ubezpieczenia urządzenia od wszystkich ryzyk, chroniąc je od: ognia, przepięcia, gradu, dewastacji, stłuczenia, kradzieży lub awarii, w tym błędów w obsłudze, wad produkcyjnych, uszkodzeń podczas konserwacji, oraz podczas montażu

bottom of page