top of page

Etyka

Zasady Dobrych Praktyk

Kopia Banery na stronę WWW (2)_edited.png

AL Finance Sp. z o.o. jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. 

Przestrzegamy postanowień Zasad Dobrych Praktyk – to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych, zgodnych z obowiązującym na terenie Polski prawem. To zasady przyjęte przez firmy działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, które są członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Uczciwa konkurencja, godność i zaufanie, staranność, kompetencje i rzetelna obsługa klientów, ochrona informacji o Klientach oraz zapobieganie konfliktom interesów – to tylko niektóre z Zasad Dobrych Praktyk ZPF stosowane na co dzień przez naszą firmę.

AL Finance Sp. z o.o. z Certyfikatem Etycznym KPF

Zgodność spisanych norm z rzeczywistym postępowaniem członków ZPF, weryfikowana jest przez niezależną Komisję Etyki na podstawie etycznego audytu. To na tej podstawie zapada decyzja o przyznaniu i utrzymaniu Certyfikatu Audytu Etycznego, potwierdzającego stosowanie w pełni zgodnych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF praktyk.

AL Finance Sp. z o.o. znalazło się w gronie firm, które otrzymały Certyfikat Audytu Etycznego – wyróżnienie przyznawane co roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Ma ono na celu promowanie wysokich standardów etycznych wśród przedsiębiorstw finansowych.

Pozytywnie przeszliśmy weryfikację w ramach audytu etycznego, dokonywaną przez Komisję Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF). W wyniku pozytywnie zakończonego procesu audytu, Komisja Etyki przyznała Certyfikat Etyczny KPF, który jest potwierdzeniem zgodności praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk KPF.

certyfikat-2023-alfinance.png

Informacja o Komisji Etyki i Rzeczniku Etyki

Każdy Klient AL Finance Sp. z o.o., który uzna, że doszło do naruszenia postanowień Zasad Dobrych Praktyk, może zgłosić się do Rzecznika Etyki i Komisji Etyki ZPF. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF (skarga) może być złożony:

  • w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,

  • za pośrednictwem faxu na numer: (58) 302-92-64,

  • w formie wiadomości e-mail na adres: etyka@zpf.pl

Szczegółowe informacje na temat składania skargi do Komisji Etyki ZPF można znaleźć na tej stronie.

Misja i wartości ZPF

ZPF to organizacja, która powstała w 1999 roku i aktualnie skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego. Jej misją jest budowa kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce.

Głównym celem ZPF jest budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego na rynku finansowym. Do podstawowych aktywności Związku realizowanych w ramach przyjętej strategii jest: 
✓ tworzenie profesjonalnego forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla przedsiębiorstw,
✓ edukacja,
✓ promowanie zasad dobrych praktyk,
✓ reprezentowanie interesów sektora finansowego.

bottom of page