top of page
15.png

Ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie firmy obejmuje majątek, oraz OC pracowników pomagając w trudnych sytuacjach związanych z wykonywaniem zawodu. Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę majątku firmy (ruchomości i nieruchomości), pracowników, a także pojazdów, ich kierowców, pasażerów pojazdów i przewożonych towarów. Ubezpieczenie firmy to także ochrona gospodarstw rolnych zapewniająca pełne zabezpieczenie prowadzonego gospodarstwa – w tym uprawy i zwierzęta. Zakres ubezpieczenia obejmuje korporacje, małe i średnie firmy oraz gospodarstwa rolne.

  • Do kogo jest kierowane?

 

Dla wszystkich firm i gospodarstw rolnych chcących ubezpieczyć swój majątek od różnych ryzyk i odpowiedzialności cywilnej.

  • Kiedy może się przydać?

 

Ubezpieczenie firmy obejmuje wypłatę odszkodowania przedsiębiorcom: w razie uszkodzeń lub zniszczeń maszyn i urządzeń (w tym odnawialne źródła energii), obiektów budowlanych lub montażowych, awarii urządzeń i aparatów technicznych lub szkód elektrycznych w maszynach. Odszkodowanie obejmuje pokrycie kosztów nieprzewidzianych szkód w majątku firmy, np. w wyniku działania żywiołów (np. ognia, powodzi), kradzieży lub zniszczenia. Ubezpieczenie chroni również przed skutkami wycieku danych lub unieruchomienia firmy wskutek ataku cybernetycznego, a także przed innymi ryzykami.

bottom of page