top of page
JESIEN_AUTO_333933526.jpeg

Ubezpieczenie komunikacyjne

Jeśli jesteś posiadaczem samochodu, motoru, bądź innego pojazdu mechanicznego, zgodnie z prawem musisz mieć wykupione ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie chroni Cię przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego, których następstwem jest m.in. uszkodzenie lub zniszczenie mienia bądź utrata zdrowia przez osoby poszkodowane w wypadku. W przypadku jego braku, jakakolwiek kolizja skutkuje koniecznością zwrotu z własnego portfela odszkodowania, które sięga często kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Do kogo jest kierowane?

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce. W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych, dodatkowo, dobrowolnie możesz wykupić Autocasco (tzw. Ubezpieczenie AC), Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie Assistance.

 

Kiedy może się przydać?

 

Ubezpieczenie OC chroni Cię w momencie, gdy jesteś sprawcą wypadku. Naprawa szkód wyrządzona innym w wyniku kolizji, zostanie opłacona właśnie z ubezpieczenia OC, a obowiązek wypłaty odszkodowania przejmie Ubezpieczyciel. W ofercie znajduje się również Zielona Karta (ZK) czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla właściciela lub kierującego pojazdem w przypadku, gdy do szkody doszło poza granicami Polski w kraju w którym wymagany jest  Certyfikat Zielonej Karty.

 

Ubezpieczenie pojazdu możesz rozszerzyć o dodatkowe świadczenia. Ubezpieczenie Autocasco (AC) zapewni Ci pokrycie kosztów bądź odszkodowania w wielu sytuacjach – od drobnych kolizji, po wypadki losowe, jak gradobicia, czy akty wandalizmu, po utratę pojazdu w wyniku kradzieży. Z kolei Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) zapewnia kierowcy i jego pasażerom wsparcie finansowe w przypadku utraty zdrowia bądź życia podczas nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie Assistance gwarantuje natomiast pomoc serwisową w razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu.

Ubezpieczenie szyb samochodowych, które najbardziej są narażone na uszkodzenia mechaniczne -  zapewnia organizację naprawy i wymiany szyby w Twoim samochodzie. 

bottom of page