top of page
38.png

Ochrona Prawna

Ubezpieczenie ochrony prawnej gwarantuje zwrot kosztów prowadzonych przez ubezpieczonego sporów prawnych, czyli np. wynagrodzenia dla pełnomocnika lub koszt prowadzenia rozprawy i inne koszty sądowe. Ubezpieczenie zapewnia pomoc, gdy potrzebujesz porady lub interwencji prawnika.

 

  • Do kogo jest kierowane?

 

Do każdego kierowcy, który chce zapewnić sobie asystę prawną oraz refundację kosztów i wydatków prawnych związanych
z wypadkiem ubezpieczeniowym.

  • Kiedy może się przydać?

 

Ubezpieczenie ochrony Prawnej daje możliwość organizacji asysty prawnej i pokrycia kosztów w przypadku: kosztów procesu sądowego przed sądem powszechnym, w tym: wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego; kosztów dojazdu Ubezpieczonego na rozprawy; kosztów notarialnych za wymagane przez prawo czynności notarialne oraz kosztów przysięgłego tłumaczenia dokumentów niezbędnych do obrony interesów Ubezpieczonego za granicą.

bottom of page