top of page
29.png

Ubezpieczenie majątkowe

Poczucie bezpieczeństwa finansowego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą spowodować zniszczenie lub uszkodzenie mienia, jest niezwykle ważne. Pożar, zalanie, powódź, kradzież – w jednej chwili możemy stracić nasz dobytek. Ubezpieczenie majątkowe zapewnia ochronę, m.in. budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia czy sprzętu.

 

  • Do kogo jest kierowane?

 

Ubezpieczenie majątkowe kierowane jest do wszystkich osób chcących ubezpieczyć maszyny, urządzenia, sprzęty oraz wyposażenie gabinetów lub firmy. Obejmuje ono szkody powstałe w mieniu zarówno w trakcie jego eksploatacji, jak i podczas prowadzenia proc montażowych, napraw i konserwacji, dając poczucie bezpieczeństwa finansowego i komfort psychiczny.

 

  • Kiedy może się przydać?

 

Ubezpieczenie majątkowe pokrywa koszty zniszczenia, uszkodzenia lub utraty mienia oraz koszty poniesione w przypadku zapobiegania powstaniu szkody, chronieniu przedmiot przed szkodą, uporządkowania pozostałości po szkodzie. Polisa może objąć ochronę mienia od wszystkich rodzajów ryzyka, m.in. od: ognia, zniszczenia, kradzieży, awarii, oraz wiele innych zdarzeń wymienionych w warunkach ubezpieczenia.

bottom of page