top of page
Planowanie podróż

AKTUALNOŚCI     |     22.05.2023

Zmiany w zakresie obowiązywania terytorialnego ubezpieczenia OC Zielona Karta (ZK)

Poznaj nowe wytyczne obowiązujące od 1 czerwca 2023 roku dotyczące ubezpieczenia OC Zielona Karta na terenie Rosji oraz Białorusi.

Od północy 1 czerwca 2023 roku Białoruś i Rosja zostaną usunięte z certyfikatu Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego (Zielona Karta). Oznacza to, że zakupione w kraju ubezpieczenie komunikacyjne OC nie będzie obowiązywać na terytorium tych państw.

Ponadto, posiadając pojazd zarejestrowany w Polsce i planując podróż do Białorusi lub Rosji, kierowcy będą zobowiązani do zakupu odpowiednich polis ubezpieczenia:

  • dla podróży do Białorusi - polisa ubezpieczenia granicznego lub polisa ubezpieczenia OC,

  • dla podróży do Federacji Rosyjskiej - polisa ubezpieczenia OC.

Zawarcie wspomnianych wyżej ubezpieczeń będzie możliwe na przejściach granicznych.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że Zielone Karty będą nieważne, nawet jeśli oznaczenia literowe tych państw, tj. RUS i BY, znajdujące się w rubryce nr 8 certyfikatu, nie będą wykreślone.

Jednocześnie przypominamy o możliwości wzmożonych kontroli na terytorium państw oraz przy wjeździe i wyjeździe z Białorusi i Rosji.

bottom of page