top of page
33.png

Ubezpieczenie straty finansowej (GAP)

Powszechnie wiadomo, że wartość każdego samochodu maleje w trakcie jego użytkowania. W razie szkody bądź kradzieży, ubezpieczenie straty finansowej (GAP) pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu, a jego aktualną ceną rynkową. Tym samym, wysokość wypłaconego odszkodowania ułatwia zakup nowego pojazdu tej samej klasy lub bezpieczną spłatę zobowiązania leasingowego lub pożyczkowego. Dlatego, gdy bierzesz auto w leasing lub zaciągasz na nie pożyczkę, oprócz wykupienie OC i AC, warto zadbać o dodatkowe ubezpieczenie straty finansowej GAP.

 

  • Do kogo jest kierowane?

 

Ubezpieczenie straty finansowej (GAP) kierowane jest do osób biorących pojazd w leasing lub pożyczkę na jego zakup. Ubezpieczeni GAP pokrywa różnicę pomiędzy pozostałymi do spłaty ratami, a kwotą odszkodowania wypłaconą z AC. Dzięki temu, w przypadku utraty bądź zniszczenia pojazdu, nie będziesz musiał martwić się o dalszą spłatę w ramach leasingu bądź pożyczki.

 

  • Kiedy może się przydać?

 

Ryzyko potencjalnych strat finansowych w razie kradzieży bądź braku opłacalności naprawy samochodu, jest bardzo wysokie. Ubezpieczenie GAP zawierane na cały okres umowy leasingowej, działa zarówno w przypadku szkód spowodowanych przez kierującego pojazdem, jak i przy szkodach wyrządzonych przez inny pojazd, a także podczas kradzieży. Dzięki ubezpieczeniu GAP
w razie kradzieży lub szkody całkowitej, nie będziesz musiał martwić się o środki na spłatę rat pozostałych do końca umowy.

  • Klauzula GAP 120%

Stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby rynku związane ze wzrostami notowań wartości rynkowych pojazdów. Jeżeli w dniu szkody całkowitej lub kradzieży wartość rynkowa pojazdu przewyższa wartość z dokumentu zakupu odszkodowanie GAP będzie wyższe. Na podstawie Klauzuli GAP 120% Ubezpieczyciel wypłaci różnicę pomiędzy wartością odszkodowania otrzymaną z ubezpieczenia AC/OC, a wartością rynkową pojazdu w dniu szkody całkowitej bądź kradzieży. Uzyskane odszkodowanie umożliwi nabycie nowego pojazdu bez obawy o wzrosty cen pojazdów nowych bądź używanych.

bottom of page